Budżet partycypacyjny: regulamin do konsultacji

Budżet partycypacyjny, logoWielkimi krokami zbliża się moment, w którym mieszkańcy Torunia sami zdecydują o przeznaczeniu części pieniędzy z budżetu miasta. Ruszyły konsultacje społeczne regulaminu budżetu partycypacyjnego dla Torunia.

Konsultacje społeczne regulaminu to ostatnie działanie związane z opracowaniem zasad funkcjonowania budżetu partycypacyjnego w naszym mieście. Konsultowany jest projekt, który został opracowany przez siedemnastoosobowy zespół, powołany przez Prezydenta Torunia. W grupie roboczej pracowali przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad okręgów, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Rady Miasta Torunia, Urzędu Miasta Torunia.

Co jest przedmiotem konsultacji?
Przedmiotem konsultacji jest dokument projekt uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie budżetu partycypacyjnego w Toruniu, której najważniejszym elementem jest dokument o nazwie "Regulamin budżetu partycypacyjnego w Toruniu". Jest to spis reguł, które będą obowiązywać przy stosowaniu tego sposobu wykorzystania pieniędzy publicznych w naszym mieście.

Regulamin określa krok po kroku wszystkie elementy procedury budżetu partycypacyjnego, m.in. odpowiada na pytania:

 • co i w jakim czasie może być realizowane oraz ile pieniędzy miasto przeznaczy na budżet partycypacyjny
 • w jaki sposób dzielone są pieniądze na poszczególne części miasta
 • kto i w jaki sposób może zgłaszać propozycje do budżetu partycypacyjnego
 • kto i w jaki sposób będzie weryfikować złożone propozycje
 • czy można będzie poprawiać błędy w zgłoszeniach
 • czy wynik weryfikacji zgłoszeń będzie jawny
 • kto dokona wyboru zadań do realizacji
 • w jaki sposób zostanie dokonany wybór
 • ile projektów możemy poprzeć w głosowaniu
 • jakie są zasady liczenia głosów
 • co się stanie z niewykorzystaną pulą pieniędzy
 • jakie są terminy na zgłaszanie i weryfikację propozycji oraz na głosowanie

Konsultacjom społecznym jest poddawana cała uchwała i cały regulamin - oznacza to, że można się odnieść do wszystkich zapisów tych dokumentów.

Plan działań konsultacyjnych?

 • 3.10.2013 - rozpoczęcie konsultacji, publikacja kompletu materiałów na stronie internetowej
   
 • 9.10.2013, godz.17.00 - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli Rad Okręgów, budynek główny Urzędu Miasta Torunia
   
 • 15.10.2013, godz. 17.00 - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców, na lewobrzeżu, Dom Muz, ul. Poznańska
   
 • 17.10.2013, godz. 17.00 - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców i studentów, UMK - Harmonijka
   
 • 23.10.2013, godz. 16.00-18.00 - dyżur konsultacyjny, budynek główny Urzędu Miasta Torunia
   
 • 24.10.2013 - zakończenie konsultacji


W całym okresie konsultacji, tj. od 3 do 24 października, można także przesyłać do nas swoje uwagi do projektu regulaminu. Uwagi można składać na formularzu (do pobrania niżej) i przesyłać:

 • mailem na adres: konsultacje@um.torun.pl
 • faxem pod nr 56 611 86 80
 • dostarczyć pocztą tradycyjną albo osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (do 24 października 2013 r.)

Materiały do pobrania:

>>> RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

>>>UZUPEŁNIENIE DO RAPORTU (DODATKOWE UWAGI WRAZ Z INFOMACJĄ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA)