Jak skutecznie pomagać?

Jak skutecznie pomagać?

Konsultujemy Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2014 – 2020.


Dokument zwiera diagnozę sytuacji społecznej i prognozę zmian problemów społecznych w perspektywie do 2020 roku. Z diagnozy wynikają obszary problemowe, na których powinna skupić się miejska polityka społeczna. Część programowa została ujęta w formie tabelarycznej, zawierającej cele, kierunki oraz realizatorów poszczególnych działań oraz wskaźniki ich wykonania.

Misją przewodnią dokumentu są cztery najważniejsze priorytety, na których zamierza skoncentrować lokalną politykę społeczną:

1) Rodzina, jako grupa pierwotna pełniąca liczne funkcje zarówno wobec swoich uczestników jak i otaczającej ją rzeczywistości społecznej.

2) Bezpieczeństwo socjalne m.in. poprzez pracę, determinującą rozwój kapitału społecznego, rozwiązywania kwestii bezrobocia, minimalizację ubóstwa ale także aktywizację społeczności lokalnej, konieczność przygotowania jej uczestników do zatrudnienia.

3) Aktywizacja i integracja, zapewnia całej społeczności spójność, przeciwdziała ekskluzji społecznej prowadzącej do zupełnego zerwania naturalnych więzi we wspólnocie lokalnej.

4) Partnerstwo, oznacza istotną relację instytucji publicznych wobec organizacji pozarządowych.

 

Konsultacje społeczne Strategii trwają od 19 września do 15 października 2013 r.

 Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:

>>>Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2014 – 2020

>>>Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2014 – 2020_streszczenie

Na uwagi czekają pracownicy Urzędu Miasta podczas dyżurów:

  • 30 września (czwartek), godz. 16.00 – 18.00: w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego
  •  1 - 11 października (wtorek - piątek), godz. 12.00 – 15.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przy ul. Legionów 220

 

Zapraszamy także do przesyłania uwag pisemnych do 15 października na adres konsultacje@um.torun.pl

W celu ułatwienia odniesienia się do całości lub części dokumentu zamieszczamy także formularz do zgłaszania uwag (do pobrania).

 

W czasie konsultacji społecznych zostanie także przeprowadzone badanie jakościowe na temat pomocy społecznej i profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia. Badanie zostanie przeprowadzone techniką zogniskowanego wywiadu grupowego w dwóch grupach, z których jedna będzie się składała z mieszkańców, a druga z przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

 

>>>RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH