Jak wspierać biznes na Starym Mieście?

Konsultacje społeczne „Programu wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Strefy Staromiejskiej objętej wpisem na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  UNESCO” - od 30 września do 18 października 2013 r.

 Chcemy wspierać biznes na Starym Mieście. Z uwagi na charakter Starego Miasta uzasadnione jest stworzenie przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców i podniesienie atrakcyjności tej dzielnicy poprzez zastosowanie zachęt inwestycyjnych dla szeroko rozumianego biznesu.

Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych działających na rynku lokalnym stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, które są instytucjami wpływającymi na rozwój gospodarczy miasta. Na toruńskiej starówce mali i średni przedsiębiorcy dostarczają potrzebnych dóbr i usług mieszkańcom i turystom. To właśnie małe firmy rzemieślnicze (np. garncarstwo, witrażownictwo, kowalstwo artystyczne, sztukatorstwo, rzeźba w drewnie itp.) tworzą specjalny  klimat Torunia.  Dlatego też uzasadnione jest wspieranie tradycyjnych usług. Pomoc ta może nastąpić poprzez stosowanie zachęt inwestycyjnych mogących ożywić Strefę Staromiejską. Efektem zaproponowanych rozwiązań ma być zachowanie zanikających rzemiosł trwale wpisanych w unikalny klimat Miasta Torunia oraz stworzenie warunków dla gospodarczego rozwoju Strefy Staromiejskiej. Zaproponowane preferencje w podatku od nieruchomości pozwolą na stabilizację polityki finansowej mikroprzedsiębiorców oraz kształtowanie ich planów gospodarczych w oparciu o przewidywane koszty prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.  W pakiecie uchwał przewidziano także preferencje podatkowe dla podmiotów gospodarczych, które  dopiero planują rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach położonych w tej części naszego miasta.

 Zaproponowane preferencje podatkowe dla nieruchomości położonych w obrębie Strefy Staromiejskiej mogą stworzyć alternatywę dla przedsiębiorców, którzy masowo przenoszą swoje siedziby do innych dzielnic Torunia lub poza obręb miasta. Stworzenie przyjaznego klimatu poprzez zmniejszenie obciążeń podatkowych skutkować powinno powrotem na Stare Miasto małych sklepów i firm usługowych. Takie działania przyczynią się także do poprawy wizerunku dzielnicy, która jest najczęściej odwiedzana przez turystów.

 

Przygotowaliśmy w tym celu 2 projekty uchwał zakładające:

- zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących na terenie toruńskiej starówki działalność w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych, takich jak: szewc, szklarz, krawiec, fotograf i wiele innych,

- zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność na terenie starówki.

 

Prezydent Miasta Torunia zaprasza przedsiębiorców do udziału w konsultacjach społecznych, które trwają od 30 września do 18 października 2013 r.  

  • Czy lista zawodów chronionych jest pełna?
  • Jakie ustalić warunki dla uzyskania lub kontynuowania zwolnienia?

 

     Przyjdź

     Poznaj

    Wypowiedz się

  •  Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne 11 października (piątek) o godz. 17.00 w Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13 (sala LabSen)

 Nie możesz przyjść na spotkanie? Na Twoje uwagi czekamy:

  •  7 października od 16.00 do 18.00  w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8

 

 

Materiały do pobrania:

  1. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
  2. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

 

>>RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH