Miasto przyjazne dzieciom

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dokumentu pn. „Działania miasta Torunia na rzecz dzieci i młodzieży realizowane w 2022 r. oraz plan działań na 2023 r.”


Dlaczego temat jest ważny?

Dokument pn. „Działania miasta Torunia na rzecz dzieci i młodzieży realizowane w 2022 r. oraz plan działań na 2023 r.”,  przygotowany w ramach „Programu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom” zawiera katalog działań realizowanych i zaplanowanych do realizacji, których celem jest poprawa jakości życia najmłodszych torunian.

Program „Miasto Przyjazne Dzieciom” ma na celu wzmocnienie społeczności lokalnej, w której samorząd oraz inni uczestnicy życia społecznego  poprawiają warunki życia dzieci przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu ich praw. Do największych korzyści  z przystąpienia do Programu można zaliczyć przeciwdziałanie starzeniu się miasta, wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, poprawę warunków życia oraz przynależność do międzynarodowej sieci miast i korzystanie z ich doświadczeń. Program działa w ponad 45 państwach i uczestniczy w nim prawie 4 000 miast. Pierwszym i na razie jedynym miastem w Polsce, które otrzymało tytuł miasta przyjaznego dzieciom jest Gdynia. Toruń również chce dołączyć do tego grona, a przygotowany przez Miasto dokument, który teraz chcemy skonsultować z mieszkańcami, jest kolejnym etapem naszych starań o uzyskanie tytułu „Miasto przyjazne dzieciom”.


Co w ramach konsultacji?

1) Zapoznaj się z dokumentem pn. "Działania miasta Torunia na rzecz dzieci i młodzieży realizowane w 2022 r. oraz plan działań na 2023 r.”,

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Fałata 39,

8 marca 2023 r. (środa),  godz. 15.00-17.00.

Aby wziąć udział w dyżurze wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: konsultacje@um.torun.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 marca 2023 r., do godziny 15.00.

3) dodatkowo organizujemy spotkanie dla młodzieży w dniu 9 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza. Osoby zainteresowane  udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia za pomocą poczty e-mail na adres konsultacje@um.torun.pl do dnia 8 marca 2023 do godz. 15.00.


Napisz do nas:

Na uwagi w sprawie programu czekamy do 17 marca 2023 r., mail: konsultacje@um.torun.pl.


 Do pobrania:

Działania miasta Torunia na rzecz dzieci i młodzieży realizowane w 2022 r. oraz plan działań na 2023  

Raport wstępny

Raport ostateczny


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej