Remont ulicy Bydgoskiej

Miasto przygotowuje się do remontu ul. Bydgoskiej. Przed podjęciem prac projektowych chcemy porozmawiać z mieszkańcami, jak ta ulica powinna wyglądać w przyszłości.

Ulica Bydgoska to najstarsza ulica na Bydgoskim Przedmieściu – obszarze, który jako zespół zabytkowy wraz z osiedlem Rybaki został wpisany do rejestru zabytków w 2011 r.
Na tej ulicy znajdują się jedne z najstarszych i najpiękniejszych zabytkowych domów w tej części miasta – wille szkieletowe, secesyjne, eklektyczne i modernistyczne kamienice, które w okresie XX-lecia międzywojennego zamieszkiwali toruńscy architekci, urzędnicy, artyści, wojskowi. Ulica ta, pełna stylowej zabudowy, jest ważna zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla mieszkańców innych części Torunia. Jej budowa rozpoczęła się w 1817 r. w miejscu starej drogi, która prowadziła do Przysieka. Wzdłuż południowej krawędzi wyznaczono trakt konny, na którym później wybudowano torowisko tramwajowe.

Urząd Miasta planuje remont ulicy Bydgoskiej, części drogowej (obecnie trwa modernizacja torowiska biegnącego wzdłuż tej ulicy). Jego przygotowanie musi opierać się na kilku podstawowych założeniach, a są to:


a) wytyczne konserwatorskie - ul. Bydgoska znajduje się w obszarze objętym ochroną Miejskiego, ale także Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w związku z tym każda inwestycja na tym terenie wymaga uzyskania wytycznych i dokonania odpowiednich uzgodnień. Wytyczne zawsze w sposób istotny wpływają na możliwości dalszego działania i na sposób myślenia o projektowaniu przestrzeni.


b) przepisy dotyczące projektowania dróg - określające wszystkie parametry drogi, m.in. jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych, przejść dla pieszych, oznakowania, itd.

 

c) już zebrane opinie i propozycje mieszkańców w zakresie organizacji ruchu – w kwietniu 2021 r. miasto zaprosiło torunian do składania uwag i propozycji związanych z projektem organizacji ruchu. W wyniku tego działania opracowana wcześniej koncepcja organizacji ruchu (dla zadania dotyczącego modernizacji torowiska wzdłuż ul. Bydgoskiej, na odcinku od ul. Reja do ul. Chopina, realizowanego w ramach projekty BiT City 2), uległa zasadniczym zmianom, które w ogromnym stopniu uwzględniają złożone przez mieszkańców propozycje. Zastosowano wyniesione przejścia dla pieszych lub przejścia i przejazdy dla rowerzystów jako alternatywę dla sygnalizacji. W celu zwiększenia widoczności i bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na części skrzyżowań zaproponowano wprowadzenie odgięć toru jazdy oraz obszarów wyłączonych z parkowania na ul. Bydgoskiej. Pod uwagę wzięto także część propozycji sformułowanych podczas spotkań on-line zorganizowanych przez zainteresowane tematem organizacje społeczne działające na terenie Bydgoskiego. Zgłoszone przez mieszkańców propozycje są ważnym elementem branym pod uwagę w dalszych analizach i projektowaniu rozwiązań związanych z remontem ul. Bydgoskiej.

Co w ramach konsultacji?

Chcemy ponownie zaprezentować już zebrane i wypracowane propozycje rozwiązań, porozmawiać o nich, przedyskutować propozycje w kontekście uwarunkowań konserwatorskich, technicznych, środowiskowych. Ważnymi kwestiami będą na pewno ścieżki rowerowe, piesi i ich bezpieczeństwo, parkowanie samochodów, zieleń.

Aby opracować projekt remontu ulicy, należy uwzględnić wiele elementów składowych dotyczących ul. Bydgoskiej. Poniżej do pobrania wytyczne, jakie przyszły projektant ul. Bydgoskiej  będzie musiał uwzględnić w swoim projekcie, żeby mógł on zostać zrealizowany. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Weź udział w konsultacjach i powiedz nam, jak powinna wyglądać ulica Bydgoska.


Spotkajmy się na Bydgoskiej

KIEDY?
16 października 2021 r. (sobota),  godz. 11.00

Centrum Targowe PARK, ul. Szosa Bydgoska 3, I piętro

Uwaga!
Zasady bezpieczeństwa: uczestnicy spotkania zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa.
Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października 2021 r., do godz. 15.00 pod nr. tel. 56 611 86 73 lub mailowo: konsultacje@um.torun.pl.


Napisz do nas

 Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu, a chcesz się wypowiedzieć - napisz do nas lub zadzwoń!

  • Do 25 października  2021 r. czekamy na uwagi i propozycje przesłane drogą mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefoniczne – tel. 56 611 86 73.

 

Do pobrania:

 

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Miejskim Zarządem Dróg