Rewitalizacja - Wyznaczamy obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji

Logotypy

Urząd Miasta Torunia zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia. Ustalenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji to pierwszy krok do dalszych prac nad gminnym programem rewitalizacji.

Celem procesu rewitalizacji jest poprawa szeroko rozumianych warunków życia na obszarze wykazującym się stanem kryzysowym. Jego skuteczne przeprowadzenie jest możliwe jedynie przy aktywnym udziale mieszkańców miasta. Podobnie rzecz się ma z planowaniem rewitalizacji - zanim rozpoczniemy działania naprawcze, w pierwszej kolejności chcemy rozmawiać o tym, które obszary najbardziej wymagają interwencji.

W ramach tych konsultacji będziemy wspólnie zastanawiać się nad obszarami zdegradowanymi i obszarami rewitalizacji. Dokument ekspercki: "Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia", który można pobrać z sekcji "Do pobrania", wskazuje pewne obszary wytypowane na podstawie analizy wielu wskaźników. Są to propozycje, na temat których chcemy dyskutować. Spotkania konsultacyjne mają służyć omówieniu tych propozycji, zebraniu opinii i sugestii mieszkańców na ten temat. Być może wskazania eksperckie zostaną w toku konsultacji potwierdzone, być może zapisy diagnozy zostaną zmienione. Po zakończeniu tych konsultacji uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Torunia zostanie przedstawiona do akceptacji Radzie Miasta Torunia.


Każdy, kto zechce wyrazić swoją opinię może uczestniczyć w co najmniej jednym z zaplanowanych spotkań:

 • Spotkanie otwarte ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji, na którym możliwe będzie omówienie propozycji, wyrażenie opinii i uwag dotyczących proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Torunia
  Termin spotkania: 8 listopada 2016 r.
  Miejsce: Aula I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zaułek Prosowy 1, 87-100 Toruń
  Godzina: 17:00-19:00

 • Spotkanie grup przedstawicielskich wyłonionych podczas spotkania otwartego
  Termin spotkania: 15 listopada 2016 r.
  Miejsce: Aula I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zaułek Prosowy 1, 87-100 Toruń
  Godzina: 17:00-19:00

 • Dodatkowo każdy, kto nie będzie mógł skorzystać z okazji bezpośredniego spotkania się z nami w zaproponowanych terminach, może podzielić się z nami swoimi sugestiami wysyłając uzupełniony formularz konsultacyjny. Uwagi będzie można zgłaszać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Przygotowany w tym celu formularz znajduje się w plikach do pobrania, jak również na stronie bip.torun.pl w zakładce Ogłoszenia Prezydenta. W formie papierowej jest także dostępny w każdym z Punktów Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.


  Uwagi są zbierane w okresie od dnia 31 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
    
  Serdecznie zapraszamy
  do wyrażenia swojej opinii. Pamiętaj! Każdy głos się liczy!

Do pobrania:


Konsultacje prowadzi Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia.
Kontakt: wripe@um.torun.pl, tel.: 56 611 85 26, 56 611 85 18.

Logotypy