Trasa Wschodnia na odcinku od placu Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej

Od czerwca 2014 r. Miejski zarząd dróg oraz Urząd Miasta Torunia projektują wspólnie z mieszkańcami Trasę Wschodnią na odcinku od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej.


 Konsultacje odbywają się w kilku etapach:

  • W pierwszy etapie, który odbył się na przełomie czerwca i lipca 2014 r. projektanci przedstawili mieszkańcom wstępną koncepcję przebiegu trasy  w 5 wariantach oraz zebrali ich uwagi.
  • Opracowane w dalszej kolejności projekty zostały skonsultowane z niezależnymi ekspertami (etap II). Z analizy eksperckiej wynika wybór wariantu I przebiegu Trasy Wschodniej, tj. od placu Daszyńskiego ulicą Wschodnią, następnie tunelem pod ul. Skłodowskiej-Curie oraz pod torami linii kolejowych PKP, a dalej w nasypie projektowanej Trasy Średnicowej (na poziomie terenu), następnie w śladzie ul. Kanałowej, ul. Kociewskiej, a w rejonie pola golfowego skierowano ją na zachodnią stronę torów linii kolejowej Toruń-Malbork i włączono w istniejącą drogę krajową nr 91 w ul. Grudziądzkiej na wysokości planowanej drogi do osiedla JAR.

>>> Zobacz szczegółowy przebieg wariantu I

  • Następnie ponownie przedstawiono projekt mieszkańcom oraz przedsiębiorcom, w celu przekonsultowania szczegółowych rozwiązań projektowych (etap III).
  • Teraz nadszedł czas na podsumowanie dotychczasowych działań.

 

Przyjdź i zobacz, co razem udało nam się wypracować!

Podsumowaniem trzeciego etapu jest kolejne spotkanie otwarte, z udziałem toruńskich radnych, podczas którego chcemy poinformować wszystkich uczestników konsultacji, które spośród zgłaszanych przez nich uwag i wniosków zostały uwzględnione w projekcie. Naszym celem jest także przedstawienie informacji na temat wniosków i uwag, które nie mogły być uwzględnione wraz z uzasadnieniem. Będzie to także okazja do kolejnej rozmowy na temat przedsięwzięcia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na trzecie spotkanie otwarte, które odbędzie się 26 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 w Klubie RUBIN, ul. Łyskowskiego 29/35.

   

Do pobrania:

 ***

 Tu znajdziesz informację na temat poprzednich etapów konsultacji Trasy Wschodniej: