Urządzamy Bydgoską 50-52

AKTUALIZACJA

Po spotkaniu konsultacyjnym

Mieszkańcy Bydgoskiego Przedmieścia wspólnie zmierzyli się z próbą zaplanowania funkcji dla budynku przy ul. Bydgoskiej 50-52. Obecni na spotkaniu w szkole podstawowej nr 13 w dniu 16 kwietnia, zostali podzieleni na 4 grupy. Grupy pracowały samodzielnie, do dyspozycji mając przedstawicieli wydziałów i jednostek urzędu miasta obecnych na spotkaniu oraz dokumentację techniczną budynku, zdjęcia, rzuty poszczególnych pięter. Na zakończenie spotkania każda z grup przedstawiła efekt swojej pracy. Najwięcej propozycji dotyczyło stworzenia kawiarni, miejsca różnorodnych zajęć dla dzieci i seniorów. Pojawił się także pomysł stworzenia dziennego domu opieki dla osób starszych. Propozycje uczestników spotkania zostaną włączone do raportu ze spotkania i przekazane autorom programu funkcjonalno-użytkowego dla tego budynku.

Potem, po sporządzeniu programu funkcjonalno-użytkowego uwzględniającego propozycje wypracowane w ramach konsultacji, spotkamy się raz jeszcze by zebrać ostateczne uwagi uczestników konsultacji. Następnie przyjdzie czas na projektowanie i pozyskanie funduszy, od których będzie zależeć dalszy los tego miejsca.

Jeśli masz pomysł na to, co powinno się dziać w budynku przy ul. Bydgoskiej 50-52 po remoncie, to napisz do nas na: www.konsultacje@torun.pl.

Na uwagi czekamy do 30 kwietnia 2015 r.

   

    

    

 

Konsultacje prowadzi Urząd Miasta Torunia.

Działania koordynuje Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl.AKTUALIZACJA

Sonda na Bydgoskim Przedmieściu w sprawie zagospodarowania budynku przy ul. Bydgoskiej 50-52

We wtorkowe przedpołudnie (14.04) mieszkańcy Bydgoskiego Przedmieścia byli pytani przez urzędników o pomysły na zagospodarowanie budynku przy ul. Bydgoskiej 50-52. Łącznie przepytaliśmy 91 osób, które spotkaliśmy w Parku Miejskim, na ul. Bydgoskiej, ul. Krasińskiego i ul. Mickiewicza.

Teren sondy został zaznaczony na poniższej mapie.

Propozycje uczestników spotkania zostaną włączone do raportu ze spotkania i przekazane autorom programu funkcjonalno-użytkowego dla tego budynku.


 

URZĄDZAMY BYDGOSKĄ 50-52

Urząd Miasta zamierza wyremontować zabytkowy  budynek przy ul. Bydgoskiej 50-52  oraz zagospodarować jego otoczenie na cele służące mieszkańcom. Zanim przystąpimy do opracowania koncepcji, chcemy zapytać, jakie są potrzeby torunian związane z tym miejscem.

Historia miejsca

Budynki, o których chcemy rozmawiać, położone są na terenie Bydgoskiego Przedmieścia. Tworzą one spójną architektonicznie całość. Jako jeden obiekt, oznaczony nr. 50/52 zostały wpisane do rejestru zabytków i tym samym są objęte ochroną prawną, skutkującą koniecznością uzgadniania prac remontowych z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Budynki zostały wzniesione w konstrukcji szkieletowej, potocznie zwanej „pruskim murem” z bogatym wystrojem  architektonicznym zewnętrznym i wewnętrznym. Wyjątkowość architektury i wystroju sprawiają, że obiekt należy do grupy najcenniejszych w tej części miasta.

Do 1899 roku w miejscu obecnych domów istniały budynki  szkieletowe, z częścią mieszkalną. Mieściła się tam również sala taneczna, bufet z kręgielnią i bilardem oraz pokoje gościnne. Obecne budynki powstały między 1905 a 1909 rokiem. W okresie międzywojennym pod nr. 50 znajdowała się m.in. restauracja, a w budynku nr 52 sześć mieszkań. Od 1953 r. mieścił się tam dom studencki, a od końca lat 50. mieszkania lokatorskie.

Stan obecny

Kamienica zachowała pierwotny kształt dachów i wygląd elewacji eksponujący drewnianą konstrukcję szkieletową, częściowo układ przestrzenny, detal architektoniczny elewacji, oryginalne elementy wystroju wnętrz, w tym m.in.
- sztukaterie na sufitach, polichromie na ścianach,
- biegi schodów z tralkowymi balustradami,
- częściowo stolarki okienne z witrażami.

Wiele pomieszczeń zostało wtórnie podzielonych ściankami działowymi, co pozwoliło na umieszczenie w budynku większej ilości lokatorów. Obecnie w budynku nr 52 zamieszkują jeszcze trzy rodziny, które w najbliższym czasie zostaną wykwaterowane do innych mieszkań. Powierzchnia użytkowa budynku nr 50 to 869,96 m ², budynku nr 52 - 2064,78 m².

Jakie mamy plany?
W ramach przygotowań do kompleksowego remontu kamienicy i zagospodarowania otoczenia budynku chcemy zapytać mieszkańców:

  • jakie są ich potrzeby związane z tym miejscem?
  • jakie mają pomysły na zagospodarowanie wnętrza i otoczenia?
  • w jakich zajęciach, warsztatach, wydarzeniach organizowanych na Bydgoskiej 50-52 chcieliby uczestniczyć?

Opinie i propozycje torunian zostaną wykorzystane przy tworzeniu programu funkcjonalno-użytkowego kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52.

Inwestycja ma szansę znaleźć się na liście projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2015-2020 i zostanie zrealizowana po uzyskaniu środków zewnętrznych na ten cel.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

  • Przyjdź na spotkanie 16 kwietnia 2015 r. (czwartek) godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 13, ul. Krasińskiego 45/47
  • Napisz do nas na konsultacje@um.torun.pl. Na Twoje pomysły czekamy do 30 kwietnia 2015 r.  Możesz w tym celu skorzystać z formularza  (>>> do pobrania)

Pierwsza część konsultacji trwa do 30 kwietnia 2015 r.

Potem, po sporządzeniu programu funkcjonalno-użytkowego uwzględniającego propozycje wypracowane w ramach konsultacji, spotkamy się raz jeszcze by zebrać ostateczne uwagi uczestników konsultacji. Następnie przyjdzie czas na projektowanie i pozyskanie funduszy, od których będzie zależeć dalszy los tego miejsca.

Konsultacje prowadzi Urząd Miasta Torunia.

Działania koordynuje Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl.

 

Do pobrania: