Zaplanuj z nami swoje miejsce na osiedlu

Od listopada 2014 r. projektujemy wspólnie z mieszkańcami zagospodarowanie osiedla pomiędzy ulicami: Reja, Fałata i Łukasiewicza.

 

W pierwszym etapie konsultacji odbył się spacer badawczy po konsultowanym terenie oraz spotkanie, podczas których zostały zmapowane potrzeby mieszkańców tego obszaru.

Następnie uczestnicy konsultacji wyłonili spośród siebie reprezentantów, którzy spotkali się dwukrotnie z projektantami i urzędnikami, aby wspólnie wypracować propozycję zagospodarowania tego terenu.

Zobacz efekt tej pracy (do pobrania)

Przyszedł czas na ponowne przedstawienie mieszkańcom efektu naszej wspólnej pracy. Będzie to także kolejna okazja do rozmowy na ten temat.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie 27.01 o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Gagarina 36 (sala: stołówka, parter).

>>Tu przeczytasz o poprzednich etapach konsultacji

>> Raport z konsultacji

>> Koncepcja zagospodarowania terenu - projekt