Zielony Toruń. Mamy projekty

Kolejny raz spotkamy się na konsultacjach dotyczących terenów zieleni w mieście. Tym razem mieszkańcy będą mogli zapoznać się z efektami prac projektantów.

W pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną projekty:

 • turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR
 • zagospodarowania "Rudelki" - terenu lasów miejskich pomiędzy ulicą Bema a ul. Balonową,
 • rewitalizacji Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu.

Spotykamy się ponownie
Wszystkie zadania, które będziemy omawiać były juz konsultowane na etapie koncepcji. Spotykaliśmy sie z mieszkańcami i pracowaliśmy na makietach prezentujących wstępne pomysły projektantów. Torunianie wnosili wówczas swoje uwagi oraz przedstawiali propozycje zagospodarowania poszczególnych terenów, które były analizowane przez projektantów w kolejnych etapach prac. Teraz będziemy pokazywac efekty.


Tereny na tzw osiedlu JAR

Prace nad projektem turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR w Toruniu rozpoczęły się w 2016 roku. Wtedy to zaprezentowano mieszkańcom koncepcję wyjściową dla możliwości urządzenia tego terenu. Projektanci w założeniach przewidzieli m.in.: miejsca na place zabaw dla dzieci młodszych i starszych, siłownię zewnętrzną, górkę plażową, miejsca piknikowe, amfiteatr leśny czy skwer z widokiem na wodę, trasy piesze i rowerowe. Uwagi, które mieszkańcy wnieśli do projektu podczas konsultacji w znacznej części zostały uwzględnione i znalazły odzwierciedlenie we wniosku projektowym o dofinansowanie zewnętrzne.

Na tegorocznym spotkaniu w sprawie zagospodarowania terenów zieleni na osiedlu tzw. JAR zostanie zaprezentowany projekt, który udało się wypracować wspólnie z mieszkańcami.

Do pobrania:

Projekt turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na osiedlu tzw. JAR uwzględniający zmiany wynikające z oczekiwań mieszkańców.

Zmiany, które wprowadzono do projektu:

 • 3 wybiegi dla psów małych, średnich i dużych – w trzech lokalizacjach, oddalonych od zabudowy mieszkalnej - od południa ku północy obszaru projektowego;
 •  wyprostowanie wejścia głównego do parku od strony ul. Watzenrodego oraz jego przesunięcie pomiędzy zabudowania mieszkalne;
 • likwidacja parkingów przy wejściu do parku oraz 7-miu miejsc postojowych zaprojektowanych przy kompleksie boisk w części płd.-zach. obszaru projektowego;
 • likwidacja dwóch boisk sportowych w części płd.-zach. obszaru projektowego;
 • zaprojektowanie w lokalizacji zlikwidowanych boisk miejsca aktywnego wypoczynku z  urządzeniami do streetwork-out’u, wraz z zielenią izolacyjną i elementami małej architektury, tj. ławki (o konstrukcji odpornej na zniszczenia, z drewnianymi siedziskami i mocowaniem do gruntu); kosze na śmieci (z popielniczkami); kosze na psie odchody (z torebkami na psie odchody); stojaki na rowery (w kształcie litery „U”, ustawione przy ławkach); utwardzone alejki w technologii naśladującej nawierzchnię naturalną; oświetlenie o charakterze parkowym (zaprojektowane tak, aby pokryć światłem wszystkie alejki, ze źródłem światła znajdującym się poniżej korony drzew);

Do pobrania - projekt po zmianach:

- plik 1

- plik 2

- plik 3

 

 


"Rudelka"

Konsultacje związane z zagospodarowaniem tzw. Rudelki odbywały się pod koniec 2016 roku, w ramach cyklu Urządzamy lasy miejskie. Wtedy to mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii na temat planów przedprojektowych dla tego terenu, wniesienia uwag, modyfikacji i wypracowania własnych rozwiązań. Wspólnie ustalono, że należy tutaj stworzyć ścieżkę edukacyjną oraz edukacyjny plac zabaw. Wspomniane uwagi zostały uwzględnione i znalazły odzwierciedlenie we wniosku projektowym o dofinansowanie zewnętrzne.

Obecnie zaprezentowana zostanie mieszkańcom gotowa koncepcja zagospodarowania, która zawiera wymienione elementy: edukacyjny plac zabaw, ścieżkę edukacyjną, w tym tablicę historyczną, jak również wybieg dla psów i elementy małej architektury.

Do pobrania:


Park Tysiąclecia

Konsultacje dotyczące tego miejskiego parku, który został utworzony w latach 60. ubiegłego wieku z okazji rocznicy tysiąclecia państwa polskiego, rozpoczęły się już w 2014 roku. Wówczas uwagi zgłoszone przez mieszkańców w kwestii zagospodarowania tego terenu dotyczyły głównie utrzymania na nim porządku i uporządkowania zieleni. Zaproponowano również nowe sposoby zagospodarowania zieleni parkowej, utworzenie cieku wodnego, uzupełnienie parku o elementy małej architektury i oświetlenia czy wykonanie ścieżki przyrodniczej.

W 2015 roku w ramach cyklu Zielony Toruń – Reaktywacja przedstawiono mieszkańcom koncepcję przedprojektową zagospodarowania Parku Tysiąclecia. Z pozytywnym odbiorem spotkały się propozycje: rewitalizacji forsy, odsłonięcia rawelinu oraz budowy ścieżki historyczno-przyrodniczej. Mieszkańcy wyrazili również potrzebę urządzenia nowoczesnego placu zabaw, położenia nowej nawierzchni na parkowych alejkach, zamontowania oświetlenia i monitoringu.

W 2018 roku pokażemy mieszkańcom projekt rewitalizacji tParku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej.

Do pobrania:

 


Przyjdź na spotkania!
Zapraszamy do udziału w spotkaniach, na których przedstawione zostaną projekty, które udało nam się wspólnie wypracować.

  

Harmonogram spotkań:

 • 24 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie w kaplicy przy ul. Watzenrodego w sprawie turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR

 • 25 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie w V LO przy ul. Sienkiewicza 34 o w sprawie zagospodarowania terenu tzw. Rudelki

 • 26 kwietnia, godz. 17.00 – spotkanie w SP nr 14 przy ul. Hallera 79 w sprawie rewitalizacji Parku Tysiąclecia

 • Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniach, prześlij nam swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 7 maja 2018 r.