Odrzucone

Wniosek w sprawie lokalizacji przejścia dla pieszych na ulicy Waryńskiego

2022-01-25

W dniu 19 stycznia 2022 r. do Urzędu Miasta Torunian wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji przejścia dla pieszych na ulicy Waryńskiego na wysokości dyskontu spożywczego.

Wniosek został złożony przez Radę Okręgu Jakubskie - Mokre.

Do pobrania:

skan wniosku

odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych (ponownych) dotyczących przebiegu i zakresu przebudowy Placu Rapackiego w Toruniu w zakresie ochrony istniejącego drzewostanu.

2019-06-10

W dniu 10 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek o przeprowadzenie ponownych konsultacji społecznych dotyczących przebiegu i zakresu przebudowy Placu Rapackiego w Toruniu w zakresie ochrony istniejącego drzewostanu.

Wniosek został złożony przez grupę mieszkańców, z inicjatywy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

Do pobrania:

Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących osiedla Wrzosy

2017-03-13

W dniu 20 lutego 2017 r. do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek 150 mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie remontu ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Fasolowej) oraz  ul. Lnianej (na odcinku od ul. Fasolowej do ul. Słonecznej): wymiana nawierzchni, zwiększenie ilości ogólnodostępnych miejsc postojowych, nowe chodniki oraz zagospodarowanie parku przy ul. Słonecznej działka nr 508/5 obręb 29 na miejsce rekreacyjne dla społeczności lokalnej /ławeczki, plac zabaw, skate park, fontanna, wybieg dla psów/ wraz z oświetleniem i monitoringiem miejskim. Wnioskodawca uzupełnił braki formalne we wniosku w dniu 16 marca 2017 roku.

Do pobrania: wniosek oraz odpowiedź.

Wniosek Rady Okręgu nr 11 Chełmińskie o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie układu drogowego w związku z rozbudową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

2016-04-21

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 7.04.2016 r. wpłynął wniosek Rady Okręgu nr 11 Chełmińskie o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie układu drogowego w związku z rozbudową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. W dniu 13.04 wniosek został uzupełniony o brakujący protokół z posiedzenia Rady Okręgu.

Do  pobrania: wniosek  oraz odpowiedź.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji na Rubinkowie marketu ALDI

2016-02-04

W dniu 4 lutego 2016 r. do Urzędu Miasta wpłynał wniosek Rady Okręgu Rubinkowo w sprawie lokalizacji na Rubinkowie marketu ALDI. W dniu 10 lutego 2016 r. wnioskodawca został poinformowany o braku możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie inwestycji, której nie planuje Gmina Miasta Toruń.

Do pobrania: wniosek oraz odpowiedź.

Wniosek 5 organizacji pozarządowych z dnia 19.05.2015 r. (uzupełniony w dniu 11.06) o przeprowadzenie konsultacji na temat przywrócenia do życia podwórek na Bydgoskim Przedmieściu oraz na Starym Mieście

2015-06-11

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 19.05.2015 r. wpłynął wniosek 5 organizacji pozarządowych o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat przywrócenia do życia podwórek na Bydgoskim Przedmieściu oraz na Starym Mieście. Wnioskodawca uzupełnił braki formalne we wniosku w dniu 11.06.2015 r.

Do pobrania: wniosek i uzupełnienie oraz odpowiedź.

Wniosek 5 organizacji pozarządowych z dnia 19.05.2015 r. (uzupełniony w dniu 11.06) o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat zagospodarowania terenów zieleni na osiedlach: Rubinkowo, Jakubskie Przedmieście i Grębocin

2015-06-11

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 19.05.2015 r. wpłynął wniosek 5 organizacji pozarządowych o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat zagospodarowania terenów zieleni na osiedlach: Rubinkowo, Jakubskie Przedmieście i Grębocin. Wnioskodawca uzupełnił braki formalne we wniosku w dniu 11.06.2015 r.

Do pobrania: wniosek i uzupełnienie oraz odpowiedź.

Wniosek od Rady Okręgu nr 13 do Rady Miasta Torunia z dnia 23.10.2013 r. (data wpływu) - WYCOFANY

2013-11-06

Do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek od Rady Okręgu nr 13 o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Wniosek jest skierowany do Rady Miasta Torunia.

Zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych Przewodniczący Rady Miasta Torunia powiadamia o wpływie wniosku podmioty, które zgodnie ze Statutem Gminy Miasta Toruń mają inicjatywę uchwałodawczą, tj. mogą skierować do rady miasta projekt uchwały. Jeżeli żaden z powyższych podmiotów nie przygotuje projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych, wniosek uznaje się za nieuwzględniony, o czym Przewodniczący niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem. (art. 8 Regulaminu konsultacji społecznych będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych).

Po przyjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie konsultacji społecznych, wykonanie konsultacji zostanie powierzone Prezydentowi Miasta Torunia (art. 9 Regulaminu konsultacji społecznych).

 

>>>WNIOSEK DO POBRANIA

 

Aktualizacja: Wnioskodawca wycofał wniosek