Przyjęte do realizacji

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania gminnej działki przy ul. Broniewskiego 28-30, 32-34, 36-38

2016-05-13

Do Urzędu Miasta w dniu 21 kwietnia 2016 r. wpłynął wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania gminnej działki przy ul. Broniewskiego 28-30, 32-34, 36-38. W dniu 13 maja 2016 r. wnioskodawczyni uzupełniła braki formalne wniosku.

W dniach 12-30 września 2016 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przedmiotowej działki. Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w działaniach projektowych na 2017 r.

Do pobrania wniosek i uzupełnienie.

Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych nt. diagnozy potrzeb oraz kierunków rozwoju Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza"

Do Rady Miasta Torunia wpłynął wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych nt. diagnozy potrzeb oraz kierunków rozwoju Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza".

Z trecią wniosku można zapoznac się tutaj

Zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych Przewodniczący Rady Miasta Torunia powiadamia o wpływie wniosku podmioty, które zgodnie ze Statutem Gminy Miasta Toruń mają inicjatywę uchwałodawczą, tj. mogą skierować do rady miasta projekt uchwały. Jeżeli żaden z powyższych podmiotów nie przygotuje projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych, wniosek uznaje się za nieuwzględniony, o czym Przewodniczący niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem. (art. 8 Regulaminu konsultacji społecznych będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych).

Po przyjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie konsultacji społecznych, wykonanie konsultacji zostanie powierzone Prezydentowi Miasta Torunia (art. 9 Regulaminu konsultacji społecznych).

Wniosek od Rady Okręgu nr 6 Grębocin-Bielawy, Rady Okręgu nr 8 oraz grupy inicjatywnej „Bezpieczny Toruń” z dnia 7.05.2014 r. (data wpływu)

2014-05-07

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 07.05.2014 r. wpłynął wniosek od Rady Okręgu nr 6 Grębocin-Bielawy, Rady Okręgu nr 8 oraz grupy inicjatywnej „Bezpieczny Toruń” o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Torunia.

(Wniosek został przyjęty do realizacji po modyfikacji, tj. z podziałem na etapy. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone badania i analiza istniejących dokumentów programowych, a następnie zostaną podjęte decyzje o dalszym trybie postępowania). 

>>>Wniosek do pobrania

Wniosek od Rady Okręgu nr 13 z dnia 19.02.2014 r. (data wpływu)

2014-02-27

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 19.02.2014 r. wpłynął wniosek od Rady Okręgu nr 13 Bydgoskie o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania obszaru tzw. Piekarskich Gór.

>>>Wniosek do pobrania