Wnioski w sprawie konsultacji

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie reformy statutów rad okręgów

2023-02-18

W dniu 12 grudnia 2022 r. Rada Okręgu Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie reformy statutów rad okręgów.

 

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR

2023-02-18

W dniu 12 grudnia 2022  r. Rada Okręgu Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy dla części osiedla Wrzosy.

 

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia 

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością na osiedlu Wrzosy

2023-02-18

W dniu 12 grudnia 2022 r. Rada Okręgu Wrzosy złożyła  wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością na osiedlu Wrzosy.

 

Do pobrania:

- skan wniosku

odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie aktualizacji Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

2023-02-18

W dniu 12 grudnia 2022 r Rada Okręgu Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie aktualizacji budżetu obywatelskiego w Toruniu

2023-02-18

W  dniu 12 grudnia 2022 r. Rada Okręgu Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji budżetu obywatelskiego w Toruniu.

 

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie aktualizacji Miejskiego Programu Zdrowia Psychicznego

2023-02-18

W dniu 12 grudnia 2022 r. Rada Okręgu Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Miejskiego Programu Zdrowia Psychicznego.

 

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek Rady Okregu Wrzosy w sprawie aktualizacji Regulaminu konsultacji społecznych

2023-02-17

W dniu 12 grudnia 2022 r. Rada Okręgu Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzzenie konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Regulaminu konsultacji społecznych.

 

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Czeremchowa/Zbożowa/Owsiana/Ugory

2023-02-17

W dniu 12 grudnia 2022 r.  Rada Okręgu Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w spraaie w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Czeremchowa/Zbożowa/Owsiana/Ugory.

 

Do pobraania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie koncepcji powiększenia terenów zieleni na osiedlu Wrzosy

2023-02-17

W dniu 12 grudnia 2022 r. Rada Okręgu Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie koncepcji powiększenia terenów zieleni na osiedlu Wrzosy.

 

Do pobrania:

skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie osiedlowych miejsc spotkań

2023-02-17

W dniu 12 grudnia 2022 r. Rada Okręgu  Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie osiedlowych miejsc spotkań.

 

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia

Strony