Most Piłsudskiego na nowo - II etap

Przed nami drugi etap konsultacji społecznych w sprawie rozbudowy i remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego oraz rozbudowy układu drogowego ul. Kujawskiej i placu Armii Krajowej w Toruniu.

Pokażemy wynik pracy projektantów oraz porozmawiamy o organizacji ruchu drogowego na moście podczas remontu.

                       

Jak wyglądał I etap?

W kwietniu 2016 r. przeprowadziliśmy ankietę internetową na temat zakresu rozbudowy i remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego. Wzięło w niej udział 3 816 osób.

Mieszkańcy  wypowiedzieli się wtedy na temat zakresu remontu mostu - mówili o organizacji  ruchu pieszych i rowerzystów, dodatkowych usprawnieniach, które powinny pojawić się w ramach remontu i rozbudowy przeprawy, punktach widokowych, zejściach z mostu na Kępę Bazarową, itp. Spośród proponowanych rozwiązań najwięcej poparcia zyskały:

 • wprowadzenie rozdzielonych ciągów pieszych i rowerowych po obu stronach mostu,
 • zejście dla pieszych do Zamku Dybowskiego,
 • schody na Kępę Bazarową,
 • mini taras widokowy.

Wśród innych propozycji najczęściej wymieniano:

 • zmiany w organizacji ruchu samochodów na moście: powrót do dwóch pasów ruchu lub poszerzenie jezdni dzięki odsunięciu barierek ochronnych i stworzenie czterech pasów ruchu, przeznaczenie środkowego pasa dla autobusów i pojazdów uprzywilejowanych,
 • torowisko tramwajowe poprowadzone do dworca Toruń Główny z możliwością przyszłego rozszerzenia jej na osiedla Podgórz i Stawki,
 • usprawnienie komunikacji pieszej i tramwajowej - umożliwienie bezpiecznego, bezkolizyjnego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów,
 • zejście na Bulwar Filadelfijski,
 • umożliwienie korzystania z zejść z mostu osobom poruszającym się na wózkach oraz osobom z wózkami dziecięcymi,
 • uatrakcyjnienie iluminacji mostu,
 • dodatkowe elementy w punkcie widokowym na moście: ławki, informacja turystyczna, mapa, monitoring, śmietniki, mini restauracja,

Pełne, szczegółowe zestawienie zgłoszonych przez mieszkańców uwag znajduje się w podsumowaniu ankiety przeprowadzonej w 2016 r.

Wyniki ankiety określiły kierunek działań zespołu projektowego, który stworzył koncepcję Rozbudowy i remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego oraz rozbudowy układu drogowego ul. Kujawskiej i placu Armii Krajowej w Toruniu. Zawiera ona m.in.: zakres inwestycji i prac remontowych oraz plany dotyczące tymczasowej organizacji ruchu na moście.

W ramach drugiego etapu konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z efektami prac projektantów, a także podyskutować o sposobie organizacji ruchu drogowego w czasie remontu przeprawy.


Co nas czeka w ramach konsultacji?

 1. Spotkanie konsultacyjne (23 października 2017, o godz.17.00, Przystań AZS w Toruniu, ul. Popiełuszki 1), na którym przedstawiona zostanie koncepcja remontu i rozbudowy mostu im. J. Piłsudskiego, placu Armii Krajowej oraz ul. Kujawskiej, w tym: zakres inwestycji oraz planowana organizacja ruchu.     
 2. Podczas spotkania będziemy rozmawiać na temat planowanego remontu, związanych z nim utrudnień oraz sposobów organizacji ruchu i problemów komunikacyjnych, które wystąpią w tym okresie.
 3. Swoje uwagi oraz opinie można także składać za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając maile na adres: konsultacje@um.torun.pl lub zwykłą pocztą na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 87-100 Toruń.

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

23 października 2017 r. (poniedziałek)
o godz. 17.00

Przystań AZS w Toruniu, ul. Popiełuszki 1


Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, napisz do nas na adres: konsultacje@um.torun.pl.
Na uwagi oraz opinie czekamy do 12 listopada 2017 r.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 paźdzeirnika 2017 r. o godz. 17.00 w przystani AZS na ul. Popiełuszki 1 odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami, w sprawie rozbudowy i remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego oraz rozbudowy układu drogowego ul. Kujawskiej i placu Armii Krajowej w Toruniu. Wzięło w nim udział ok. 40 osób.

Poniżej, do pobrania załączamy materiały, które prezentowane były podczas spotkania.


Materiały do pobrania: