Nowe wyzwania turystyczne dla miasta - konsultacja strategii turystyki

Prezydent Torunia zaprasza mieszkańców w do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących "Strategii rozwoju turystyki dla Miasta Torunia na lata 2013-2020". Konsultacje odbywają się w terminie od 17.01.2013 r. do 11.02.2013 r.

Plan działań konsultacyjnych:

  • 24.01.2013 r. (czwartek), godz. 17.00 - spotkanie konsultacyjne w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11/15. Spotkanie będzie połączone z częścią warsztatową dla trzech grup interesariuszy: mieszkańców Torunia, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.
     
  • 26.01.2013 r. (sobota), godz. 10.00–16.00 - dyżur konsultacyjny w Ośrodku Informacji Turystycznej przy ul. Rynek Staromiejski 25.

Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Torunia na lata 2013–2020 oraz formularz do zgłaszania uwag są dostępne przez cały czas trwania konsultacji:

  • na stronie internetowej (patrz sekcja Materiały do pobrania)
  • w Wydziale Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia przy ul. Podmurnej 74 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Chętni do wzięcia udziału w konsultacjach, obok udziału w spotkaniach, mogą przekazywać także wypełnione formularze konsultacyjne:

  • pocztą elektroniczną na adres konsultacje@um.torun.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, ul. Podmurna 74, 87-100 Toruń
  • osobiście do Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia przy ul. Podmurnej 74 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Materiały do pobrania: