Rowerem po Toruniu - etap II

Jak będzie rozwijana sieć dróg rowerowych w Toruniu? Gdzie powstaną nowe trasy?  Jaki będzie ich standard? Jakie ułatwienia dla ruchu rowerowego wprowadzi miasto?

Prezydent Torunia zaprasza do udziału w II etapie konsultacji społecznych dotyczących "Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023".

W 2016 roku roku, w ramach I etapu konsultacji społecznych na temat rozwoju sieci dróg rowerowych w Toruniu, przeprowadziliśmy ankietę internetową wśród mieszkańców Torunia. Dzięki badaniu zabralismy ważne informacje dotyczące toruńskich rowerzystów, ich preferencji i problemów, ich priorytetów w zakresie działań inwestycyjnych, oceny aktualnego stanu infrastruktury rowerowej i działań miasta w zakresie jej tworzenia. Wyniki ankiety stanowiły materiał uzupełniający dane zgromadzone w toku dotychczasowych prac nad koncepcją, takich jak wstępna propozycja docelowego szkieletu tras czy mapa inwentaryzacyjna.

Rowerzyści w Toruniu mają obecnie do dyspozycji ok. 108 kilometrów tras rowerowych i około 2500 stojaków rowerowych. Docelowo w Toruniu powinno powstać ok. 190  kilometrów tras rowerowych, z czego ponad 90 km powinny stanowić trasy główne. Będzie się to wiązać z budową około 80 km nowych tras oraz remontem około 30 km tras już istniejących.

Opracowana koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023 stanowić będzie podstawowy dokument prezentujący zarówno bilans ostatnich 10 lat, jak i wizję rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu. Zdefiniuje na najbliższe kilka lat najważniejsze działania miasta w zakresie polityki rowerowej. Dlatego tak ważne jest, by torunianie korzystający z rowerów zaangażowali się w tworzenie tego dokumentu.

Integralną część Koncepcji stanowi interaktywna mapa, na której zaznaczono istniejącą infrastrukturę rowerową z podziałem na kategorie, stojaki rowerowe czy stacje Toruńskiego Roweru Miejskiego. Na mapie zaznaczono także docelowy przebieg tras rowerowych Torunia.

>>> Oto link do mapy: http://bit.ly/velotorun

Co w ramach II etapu konsultacji?
W drugim etapie konsultacji pokazujemy zainteresowanym mieszkańcom koncepcję oraz zbiór załączników do tego opracowania (patrz dalej, w sekcji "Do pobrania"). Dokumenty będą podstawą do dalszej dyskusji. Mieszkańcy mogą wnosić do ich treści uwagi i opinie, które posłużą do dalszych prac - zostaną przeanalizowane pod kątem ewentualnego wprowadzenia modyfikacji do treści dokumentów.


Przyjdź na spotkanie

Zapraszamy mieszkańców Torunia na otwarte spotkanie konsultacyjne
dotyczące projektu Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2017-2023.

Na pytania i wątpliwości mieszkańców będą odpowiadać autorzy dokumentu.


Spotkanie odbędzie się 14 marca (wtorek), o godz. 17:30

w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza

Rynek Staromiejski 7


Nie możesz przyjść na spotkanie? Napisz do nas!
Jeżeli nie możesz przyjść na spotkanie, a jesteś zainteresowany tematem konsultacji, zapoznaj się z dokumentami dostępnymi na stronie i napisz do nas na adres: konsultacje@um.torun.pl. Twoje opinie zostaną przekazane autorom Koncepcji i będą rozpatryane w ramach dalszym prac. Termin nadsyłania uwag: do 27 marca 2017 r.


Do pobrania

Załączniki do koncepcji:


Jeżeli jesteś zainteresowany przebiegiem pierwszej części konsultacji - zajrzyj TU