Dom Harcerza - konsultacje społeczne

Konsultacje są prowadzone na podstawie uchwały nr 790/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących diagnozy potrzeb oraz kierunków rozwoju Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w Toruniu.

 

W ramach konsultacji zostanie przeprowadzone m.in. badanie ankietowe trzech grup tzw. interesariuszy, czyli osób których dotyczy ten temat:

 1. Nauczycieli pracujących w placówce;
 2. Rodziców dzieci korzystających z oferty Domu Harcerza w ostatnim roku szkolnym lub rodziców, którzy zapisali swoje dzieci na zajęcia w Domu Harcerza w roku szkolnym 2014/2015;
 3. Rodziców dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym zamieszkałych na terenie Torunia i niekorzystających z placówki.

 

Do losowo dobranych rodziców dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (grupa nr 3) zapukają ankieterzy, w terminie od 1 do 16 sierpnia 2014 r.

 

Natomiast NAUCZYCIELI ORAZ RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH z zajęć w Domu Harcerza (grupa nr 1 i grupa 2)  ZAPRASZAMY NA DYŻURY ANKIETOWE W DOMU HARCERZA, Rynek Staromiejski 7:

 

 • 6 sierpnia (środa), godz. 16.00-18.00
 • 13 sierpnia (środa), godz. 16.00-18.00

 

W tym czasie będzie można wypełnić ankietę badawczą przygotowaną przez pracownię badań społecznych Soma. Zachęcamy do przyjścia z dziećmi, którymi zaopiekuje się animator.

 

Jeśli podane terminy dyżurów nie będą Państwu odpowiadać, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, tel. 56 611 86 73 (poniedziałek-piątek, od 7.30 do 15.30) lub pod adresem: konsultacje@um.torun.pl w celu wyznaczenia dogodnej formy i terminu na wypełnienie ankiety.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy także na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 28 sierpnia o godz. 17.00 w Sali Wielkiej Dworu Artusa przy Rynku Staromiejskim 6.

 

Spotkanie będzie podzielone przestrzennie na część przeznaczoną dla grupy roboczej (złożonej z reprezentantów nauczycieli OPP Dom Harcerza, przedstawicieli rodziców, którzy korzystali z zajęć OPP Dom Harcerza w roku szkolnym 2013/2014 lub zamierzają korzystać z zajęć w roku szkolnym 2014/2015, ekspertów i przedstawicieli samorządu Torunia) oraz na galerię dla publiczności.

 

Plan spotkania:

 • prezentacja wyników badania ankietowego, informacji statystycznych dotyczących działalności samej placówki oraz innych zajęć pozalekcyjnych, danych porównawczych z monitoringu prasy na temat działalności placówki,
 • dyskusja grupy roboczej (z równym limitem czasu dla każdej z grup),
 • czas na pytania oraz uwagi ze strony publiczności.

 

Następnego dnia po spotkaniu konsultacyjnym zaprosimy uczestników grupy roboczej do ponownej rozmowy, podczas której spróbują oni wypracować wspólne wnioski i rekomendacje dotyczące placówki. Spotkanie grupy roboczej  odbędzie się 29 sierpnia w Urzędzie Miasta Torunia.

 

Warto dodać, że w ramach przygotowań do konsultacji odbyły się spotkania z Panią Dyrektor OPP Dom Harcerza, jak i z przedstawicielami wnioskodawców, podczas których zbierano materiały wstępne oraz ustalano oczekiwania poszczególnych stron procesu konsultacyjnego, zarówno co do sposobu prowadzenia konsultacji, jak i zagadnień, które ich zdaniem powinny być w tym procesie poruszone.

 

Pełen harmonogram działań konsultacyjnych:

 

 • 1 sierpnia 2014 r. - rozpoczęcie konsultacji
 • 1-16 sierpnia 2014 r. - badanie ankietowe reprezentatywnej, losowo dobranej próby rodziców dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, zamieszkałych na terenie Torunia
 • 6 sierpnia 2014 r., godz. 16.00-18.00, Dom Harcerza, ul. Rynek Staromiejski 7 - dyżur ankietowy dla nauczycieli OPP „Dom Harcerza” oraz rodziców dzieci, które korzystały z oferty Ogniska w roku szkolnym 2013/2014 lub zostały zapisane na zajęcia w roku 2014/2015
 • 13 sierpnia 2014 r., godz. 16.00-18.00, Dom Harcerza, ul. Rynek Staromiejski 7 - dyżur ankietowy dla nauczycieli OPP „Dom Harcerza” oraz rodziców dzieci, które korzystały z oferty Ogniska w roku szkolnym 2013/2014 lub zostały zapisane na zajęcia w roku 2014/2015
 • do 15 sierpnia - przeprowadzona zostanie krótka sonda uliczna na temat Domu Harcerza.
 • 17-28 sierpnia 2014 r. - podsumowywanie wyników badania ankietowego
 • 28 sierpnia 2014 r., godz. 17.00, Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6 (Sala Wielka) - otwarte spotkanie konsultacyjne
 • 29 sierpnia 2014 r., Urząd Miasta Torunia - spotkanie grupy roboczej
 • 31 sierpnia 2014 r. - zakończenie konsultacji
 • do 30 września 2014 r. - opublikowanie raportu z konsultacji

 

Osoby zainteresowane tematem, które nie należą do żadnej z wymienionych wyżej grup interesariuszy, także mogą wziąć udział w konsultacjach, wyrażając swoją opinię pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Jak możesz wziąć udział w konsultacjach?

 • przyjdź na spotkanie konsultacyjne 28 sierpnia 2014 r. o godz. 17.00 do Dworu Artusa, Rynek Staromiejski 6 (Sala Wielka)
  lub
 • napisz do nas na adres: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub mailem na adres: konsultacje@torun.pl Możesz w tym celu skorzystać także z formularza (do pobrania).

  Na opinie czekamy do 31 sierpnia 2014 r.

 

>>> RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

>>> RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

>>> ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU