Rozpatrywane

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. formuły wyborów do rad okręgów

Wniosek w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uwag i postulatów mieszkańców w zakresie fomuły wyborów do rad okręgów.

Do pobrania:

Wniosek w sprawie rozwiązań, które powinny być zastosowane przy projektowaniu skrzyżowań i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Bydgoskiej

2021-04-15

Wniosek zgłoszony przez Radę Okręgu Bydgoskie o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie rozwiązań, które powinny być zastosowane przy projektowaniu skrzyzowań i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Bydgoskiej.

Do pobrania:

Wniosek w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia urzędowej części miasta dla tego obszaru

2019-12-02

Wniosek w sprawie nazwy dla tzw. osiedla JAR oraz utworzenia urzędowej części miasta dla tego obszaru został zgłoszony przez 5 organizacji pozarządowych w dniu 2 grudnia 2019 r.

Do pobrania:

Konsultacje w sprawie przygotowania dojazdu do tymczasowej przeprawy przez Wisłę

2019-07-25

W dniu 10 lipca 2019 r. do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących planów miasta związanych z przygotowaniem dojazdu do przeprawy tymczasowej zaplanowanej na czas remontu mostu im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu oraz obecnego i przyszłego stanu infrastruktury drogowej wzdłuż ulicy Przybyszewskiego.

Wniosek został złożony przez grupę mieszkańców. Wniosek zawierał błędy formalne w zakresie liczby podpisów na listach poparcia oraz numeracji stron listy podpisów. Błędy zostały poprawione przez wnioskodawcę w dniu 25.07.2019 r.

Do pobrania:

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie organizacji ruchu drogowego na ul. Kochanowskiego.

2019-03-14

Propozycja dotyczy przeprowadzenie lokalnych konsultacji społecznych dotyczących organizacji ruchu drogowego na ul. Kochanowskiego, w szczególności kierunku ruchu odbywającego się na tej ulicy, w związku z planami wprowadzenia ruchu jednokierunkowego.

Wniosek został złożony przez Rade Okręgu nr 13 - Bydgoskie.

Do pobrania: skan wniosku

Strony