Wnioski w sprawie konsultacji

Wniosek Rady Okręgu nr 11 Chełmińskie o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie układu drogowego w związku z rozbudową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

2016-04-21

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 7.04.2016 r. wpłynął wniosek Rady Okręgu nr 11 Chełmińskie o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie układu drogowego w związku z rozbudową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. W dniu 13.04 wniosek został uzupełniony o brakujący protokół z posiedzenia Rady Okręgu.

Do  pobrania: wniosek  oraz odpowiedź.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji na Rubinkowie marketu ALDI

2016-02-04

W dniu 4 lutego 2016 r. do Urzędu Miasta wpłynał wniosek Rady Okręgu Rubinkowo w sprawie lokalizacji na Rubinkowie marketu ALDI. W dniu 10 lutego 2016 r. wnioskodawca został poinformowany o braku możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie inwestycji, której nie planuje Gmina Miasta Toruń.

Do pobrania: wniosek oraz odpowiedź.

Wniosek 5 organizacji pozarządowych z dnia 19.05.2015 r. (uzupełniony w dniu 11.06) o przeprowadzenie konsultacji na temat przywrócenia do życia podwórek na Bydgoskim Przedmieściu oraz na Starym Mieście

2015-06-11

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 19.05.2015 r. wpłynął wniosek 5 organizacji pozarządowych o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat przywrócenia do życia podwórek na Bydgoskim Przedmieściu oraz na Starym Mieście. Wnioskodawca uzupełnił braki formalne we wniosku w dniu 11.06.2015 r.

Do pobrania: wniosek i uzupełnienie oraz odpowiedź.

Wniosek 5 organizacji pozarządowych z dnia 19.05.2015 r. (uzupełniony w dniu 11.06) o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat zagospodarowania terenów zieleni na osiedlach: Rubinkowo, Jakubskie Przedmieście i Grębocin

2015-06-11

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 19.05.2015 r. wpłynął wniosek 5 organizacji pozarządowych o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat zagospodarowania terenów zieleni na osiedlach: Rubinkowo, Jakubskie Przedmieście i Grębocin. Wnioskodawca uzupełnił braki formalne we wniosku w dniu 11.06.2015 r.

Do pobrania: wniosek i uzupełnienie oraz odpowiedź.

Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych nt. diagnozy potrzeb oraz kierunków rozwoju Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza"

Do Rady Miasta Torunia wpłynął wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych nt. diagnozy potrzeb oraz kierunków rozwoju Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza".

Z trecią wniosku można zapoznac się tutaj

Zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych Przewodniczący Rady Miasta Torunia powiadamia o wpływie wniosku podmioty, które zgodnie ze Statutem Gminy Miasta Toruń mają inicjatywę uchwałodawczą, tj. mogą skierować do rady miasta projekt uchwały. Jeżeli żaden z powyższych podmiotów nie przygotuje projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych, wniosek uznaje się za nieuwzględniony, o czym Przewodniczący niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem. (art. 8 Regulaminu konsultacji społecznych będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych).

Po przyjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie konsultacji społecznych, wykonanie konsultacji zostanie powierzone Prezydentowi Miasta Torunia (art. 9 Regulaminu konsultacji społecznych).

Wniosek od Rady Okręgu nr 6 Grębocin-Bielawy, Rady Okręgu nr 8 oraz grupy inicjatywnej „Bezpieczny Toruń” z dnia 7.05.2014 r. (data wpływu)

2014-05-07

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 07.05.2014 r. wpłynął wniosek od Rady Okręgu nr 6 Grębocin-Bielawy, Rady Okręgu nr 8 oraz grupy inicjatywnej „Bezpieczny Toruń” o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Torunia.

(Wniosek został przyjęty do realizacji po modyfikacji, tj. z podziałem na etapy. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone badania i analiza istniejących dokumentów programowych, a następnie zostaną podjęte decyzje o dalszym trybie postępowania). 

>>>Wniosek do pobrania

Wniosek od Rady Okręgu nr 13 z dnia 19.02.2014 r. (data wpływu)

2014-02-27

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 19.02.2014 r. wpłynął wniosek od Rady Okręgu nr 13 Bydgoskie o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania obszaru tzw. Piekarskich Gór.

>>>Wniosek do pobrania

Wniosek od Rady Okręgu nr 13 do Rady Miasta Torunia z dnia 23.10.2013 r. (data wpływu) - WYCOFANY

2013-11-06

Do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek od Rady Okręgu nr 13 o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Wniosek jest skierowany do Rady Miasta Torunia.

Zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych Przewodniczący Rady Miasta Torunia powiadamia o wpływie wniosku podmioty, które zgodnie ze Statutem Gminy Miasta Toruń mają inicjatywę uchwałodawczą, tj. mogą skierować do rady miasta projekt uchwały. Jeżeli żaden z powyższych podmiotów nie przygotuje projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych, wniosek uznaje się za nieuwzględniony, o czym Przewodniczący niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem. (art. 8 Regulaminu konsultacji społecznych będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych).

Po przyjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie konsultacji społecznych, wykonanie konsultacji zostanie powierzone Prezydentowi Miasta Torunia (art. 9 Regulaminu konsultacji społecznych).

 

>>>WNIOSEK DO POBRANIA

 

Aktualizacja: Wnioskodawca wycofał wniosek

 

 

Strony