Regulamin konsultacji społecznych

Prezydent Torunia zaprasza mieszkańców do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu Konsultacji Społecznych. Konsultacje dokumentu trwają od 3 do 14 września 2012 r.

Głównym celem powstania projektu Regulaminu Konsultacji Społecznych jest stworzenie zasad uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty lokalnej. Określa on m.in.: tryb inicjowania konsultacji; możliwość złożenia przez mieszkańców wniosku o przeprowadzenie konsultacji na dany temat; sposób prowadzenia konsultacji i informowania mieszkańców.

Regulamin Konsultacji Społecznych powstał w wyniku współpracy samorządu Torunia ze stroną społeczną - jako wspólny dokument opracowany przez grupę reprezentatywną złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców Torunia oraz urzędników Urzędu Miasta Torunia.

Plan działań konsultacyjnych:

  • 8.09.2012 r. (sobota), godz. 10.00-16.00 - dyżur konsultacyjny na Rynku Staromiejskim
  • 10.09.2012 r. (poniedziałek), godz. 18.00 - w "Domu Harcerza" w Toruniu (Rynek Staromiejski 7) odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych
  • 11.09.2012 r. (wtorek), godz. 18.00 - w "Domu Harcerza" w Toruniu (Rynek Staromiejski 7) odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców

Jak wziąć udział w konsultacjach?

  • Przyjść na jedno lub więcej spotkań konsultacyjnych opisanych wyżej
  • Przyjść do Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Torunia, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego 8, gdzie przez cały okres prowadzenia konsultacji dostępny jest tekst Regulaminu, i gdzie można zgłaszać swoje uwagi do dokumentu
  • Przesyłać swoje uwagi pocztą elektroniczną - wystarczy pobrać i wypełnić formularz dostępny poniżej, a następnie przesłać mailem na adres: konsultacje@um.torun.pl

Wypełniony formularz można także przesłać pocztą zwykłą lub przynieść do urzędu miasta - do punktu informacyjnego (PIUM) lub do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Termin składania uwag upływa 14 września 2012 r. Przyjmowane będą także uwagi przesłane w innej formie, niż na formularzu.

Materiały do pobrania: