Zmieniamy Plac Rapackiego

Prezydent Miasta Torunia zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wypracowania koncepcji przebudowy Placu Rapackiego.

Konsultacje odbywają się od 21 marca do 22 kwietnia 2013 r.

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji jest uchwała nr 269/12 Rady Miasta Torunia z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wypracowania koncepcji przebudowy Placu Rapackiego (z późniejszymi zmianami). Tekst uchwały można znaleźć w BIP.

Konsultacji jest poddawanych 6 propozycji: pięć przygotowanych na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu oraz jedna społeczną, wyłoniona w procedurze wstępnej, przeprowadzonej w lutym i marcu 2013 r. (odsyłacze do informacji na ten temat znajdziesz na końcy strony).

Plan działań konsultacyjnych:

  • 4 kwietnia 2013 r. (czwartek), godz. 17:00 - otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Torunia, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych w Centrum Sztuki Współczesnej. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane konsultowane koncepcje oraz zebrane uwagi i propozycje uczestników.

  • Od 5 kwietnia (po pierwszym otwartym spotkaniu) do 22 kwietnia 2013 r. - można oddawać głos na wybraną koncepcję przebudowy Pl. Rapackiego - w sondzie internetowej, która będzie dostępna na stronie www.torun.pl

  • 13 kwietnia 2013 r. (sobota), godz. 14:00-16:00 - spacer badawczy z udziałem autorów konsultowanych koncepcji oraz pracowników (zbiórka o godz. 14.00 na Pl. Rapackiego, przy fontannie Cosmopolis)

  • 17 kwietnia 2013 r. (środa), godz. 16.00-18:00 - dyżur konsultacyjny w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia przy Wałach Gen. Sikorskiego 8 (budynek główny urzędu)

   

Wszystkie koncepcje przebudowy Placu Rapackiego oraz formularz do zgłaszania uwag i propozycji zmian w koncepcjach są dostępne również przez cały okres konsultacji na tej stronie oraz w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu ul. Grudziądzka 159, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Chętni do wzięcia udziału w konsultacjach mogą także przekazywać swoje uwagi za pomocą formularzy papierowych:

  • pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu ul. Grudziądzka 159
  • osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30


Materiały do pobrania:

RAPORT KOŃCOWY Z KONSULTACJI

Czytaj też o działaniach wstępnych, poprzedzających konsultacje: