Aktualności

 1. Plan zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO

  Przystępujemy do kolejnego etapu prac nad projektem ważnego dla naszego miasta dokumentu, tj. Planu zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia – wpisanego w 1997 r. na Listę Światowego...

  więcej Plan zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO
 2. Plan konsultacji społecznych na 2024 r.

  Rada Miasta Torunia uchwaliła na sesji w dniu 18 stycznia 2024 r. plan konsultacji społecznych na rok 2024.

  więcej Plan konsultacji społecznych na 2024 r.
 3. Jak wzbogacić atrakcyjność turystyczną zabytków?

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu "Gminy Miasta Toruń i Partnerów Toruńska Starówka - Ochrona i Konserwacja Dziedzictwa Kulturowego UNESCO".

  więcej Jak wzbogacić atrakcyjność turystyczną zabytków?
 4. Konsultacje Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

  Zarząd Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOFT) zaprasza mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. "Strategia ZIT Miejskiego Obszaru...

  więcej Konsultacje Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia
 5. Konsultujemy prognozę oddziaływania na środowisko dla Strategii ZIT

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (Strategia ZIT).

  więcej Konsultujemy prognozę oddziaływania na środowisko dla Strategii ZIT
 6. Kulturalnie na Stawkach

  Rozpoczynamy lokalne konsultacje społeczne w sprawie oferty kulturalnej na terenie okręgu Stawki.

  więcej Kulturalnie na Stawkach

Serwis dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Nie widzę. Nie słyszę. Rozumiem!”, dofinansowanego ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji