Aktualności

 1. Rewitalizacja – wyznaczamy nowe obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby przygotowania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

  więcej Rewitalizacja – wyznaczamy nowe obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji
 2. Konsultacja w sprawie SUMP

  Firma Multiconsult Polska przygotowuje plan zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia (MOFT). W ramach prac nad dokumentem przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, które rozpoczną się już 25...

  więcej Konsultacja w sprawie SUMP
 3. Aktualizacja regulaminu budżetu obywatelskiego

  Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie aktualizacji Regulaminu budżetu obywatelskiego w Toruniu.

  więcej Aktualizacja regulaminu budżetu obywatelskiego
 4. Konsultacje "Planu adaptacji do zmiany klimatu MOFT"

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach "Planu adaptacji do zmiany klimatu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia". Uwagi można zgłaszać do 14 listopada 2022 r.

  więcej Konsultacje "Planu adaptacji do zmiany klimatu MOFT"
 5. Jak rozwiązywać problemy uzależnień w 2023 r.?

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023”.

  więcej Jak rozwiązywać problemy uzależnień w 2023 r.?
 6. Plan na plan

  Jak powinniśmy konsultować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego? Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych.

  więcej Plan na plan

Serwis dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Nie widzę. Nie słyszę. Rozumiem!”, dofinansowanego ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji