Konsultacje społeczne

Wniosek od Rady Okręgu nr 13 do Rady Miasta Torunia z dnia 23.10.2013 r. (data wpływu) - WYCOFANY

2013-11-06

Do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek od Rady Okręgu nr 13 o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Wniosek jest skierowany do Rady Miasta Torunia.

Zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych Przewodniczący Rady Miasta Torunia powiadamia o wpływie wniosku podmioty, które zgodnie ze Statutem Gminy Miasta Toruń mają inicjatywę uchwałodawczą, tj. mogą skierować do rady miasta projekt uchwały. Jeżeli żaden z powyższych podmiotów nie przygotuje projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych, wniosek uznaje się za nieuwzględniony, o czym Przewodniczący niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem. (art. 8 Regulaminu konsultacji społecznych będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych).

Po przyjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie konsultacji społecznych, wykonanie konsultacji zostanie powierzone Prezydentowi Miasta Torunia (art. 9 Regulaminu konsultacji społecznych).

 

>>>WNIOSEK DO POBRANIA

 

Aktualizacja: Wnioskodawca wycofał wniosek

 

 

Zielony Toruń: Program ochrony środowiska

Konsultujemy Program Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia

Strony