Konsultacje społeczne

Wniosek od Rady Okręgu nr 6 Grębocin-Bielawy, Rady Okręgu nr 8 oraz grupy inicjatywnej „Bezpieczny Toruń” z dnia 7.05.2014 r. (data wpływu)

2014-05-07

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 07.05.2014 r. wpłynął wniosek od Rady Okręgu nr 6 Grębocin-Bielawy, Rady Okręgu nr 8 oraz grupy inicjatywnej „Bezpieczny Toruń” o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Torunia.

(Wniosek został przyjęty do realizacji po modyfikacji, tj. z podziałem na etapy. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone badania i analiza istniejących dokumentów programowych, a następnie zostaną podjęte decyzje o dalszym trybie postępowania). 

>>>Wniosek do pobrania

Wniosek od Rady Okręgu nr 13 z dnia 19.02.2014 r. (data wpływu)

2014-02-27

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 19.02.2014 r. wpłynął wniosek od Rady Okręgu nr 13 Bydgoskie o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania obszaru tzw. Piekarskich Gór.

>>>Wniosek do pobrania

Strony