Konsultacje społeczne

Kodeks Reklamowy Torunia. Projekt uchwały

Informacja o możliwości składania uwag do projektu uchwały Kodeksu Reklamowego Torunia

Warsztat design thinking - konsultacje Miejskie place zabaw ...

Zapraszamy do udziału w warsztacie design thinking, w ramach konsultacji: Miejskie place zabaw – standardy funkcjonowania i zaangażowanie mieszkańców

Woonerf w Toruniu - spotkanie otwarte

Zapraszamy do udziału w spotkaniu otwartym w ramach konsultacji "Woonerf w Toruniu"

Strony