Konsultacje społeczne

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie realizowanych działań inwestycyjnych remontu torowiska na ulicy Bydgoskiej oraz połączonej z nimi organizacji ruchu na ulicy Bydgoskiej

2021-05-21

W dniu 5 maja 2021  r. do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie realizowanych działań inwestycyjnych remontu torowiska na ulicy Bydgoskiej oraz połączonej z nimi organizacji ruchu na ulicy Bydgoskiej.

Wniosek został złożony przez grupę 7 organizacji pozarządowych. Wniosek zawierał błędy formalne w zakresie właściwego udokumentowania reprezentacji osób uprawnionych do podpisania wniosku.  Błędy zostały poprawione przez wnioskodawcę w dniu 12.05.2021 r.

Do pobrania:

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. formuły wyborów do rad okręgów

Wniosek w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uwag i postulatów mieszkańców w zakresie fomuły wyborów do rad okręgów.

Do pobrania:

Strony