Konsultacje społeczne

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych (ponownych) dotyczących przebiegu i zakresu przebudowy Placu Rapackiego w Toruniu w zakresie ochrony istniejącego drzewostanu.

2019-06-10

W dniu 10 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek o przeprowadzenie ponownych konsultacji społecznych dotyczących przebiegu i zakresu przebudowy Placu Rapackiego w Toruniu w zakresie ochrony istniejącego drzewostanu.

Wniosek został złożony przez grupę mieszkańców, z inicjatywy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

Do pobrania:

Strony